Rødt og grønt kort

Når du skal til udlandet.

Det røde kort

Når køretøjet er kaskoforsikret, har du automatisk en redningsforsikring. På det røde kort står der i hvilke skadesituationer der er hjælp at få, hvad hjælpen består i, samt telefonnummeret til SOS-kontoret i København.

Det røde kort kan downloades som app til smartphone, printes ud på nedenstående link.
Du kan også altid ringe til alarmcentralen og få hjælp.

Forsikringen omfatter de personer, som rejser med køretøjet, -dog ikke blaffere.

Download Rødt kort her

SOS international A/S
Alarmcentral:
Tlf.nr. +45 70 10 50 52

SOS kan efter samråd med alarmcentralen bl.a. hjælpe med: 

  • Hjemtransport eller hjemkørsel af køretøjet
  • Bugsering og bjærgning til nærmeste værksted eller – hvis det er billigere – udgifter til vejhjælp på stedet
  • Dækning af uforudsete udgifter til hotelophold på ulykkesstedet
  • Dækning af udgifter til nødvendig lokalbefordring, mens køretøjet er på værksted
  • Fremskaffelse af reservedele, der ikke kan fremskaffes på stedet.

Det grønne kort

Det grønne kort er et bevis for at dit køretøj er ansvarsforsikret. Det er dog ikke nødvendigt at medbringe det indenfor EU´s grænser. Det grønne kort er heller ikke nødvendigt i Norge, Island, Schweiz, Andorra og Serbien.
Uden for EU er der dog visse lande, som stiller krav om at man har det grønne kort med. Kortet er et bevis på, at køretøjet er ansvarsforsikret, og dermed en sikkerhed for erstatning til eventuelle trafikofre i det land, man besøger. 

Du kan se hvilke lande, det grønne kort skal medbringes i, samt læse mere om det grønne kort på DFIM´s hjemmeside.

Hvis du bliver involveret i et uheld i udlandet, kan du læse meget mere på DFIM´s hjemmeside.

Skade på dit eget køretøj, dig selv eller passagerer skal anmeldes direkte til os via denne skadesanmeldelse