Garantifond

Mondux er en del af Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge. Gjensidige Forsikring har tilsluttet sig den danske garantiordning ”Garantifonden for skadesforsikringsselskaber” pr 1.7.2017. Garantifonden træder til, hvis du som privatforbruger har dine forsikringer i et konkursramt forsikringsselskab, og hvis du har selskabet som modpart i en forsikringssag. Det betyder, at hvis dit eget eller din modparts forsikringsselskab går konkurs, så er du sikret via garantifonden. Den sørger for, at du alligevel får udbetalt den erstatning, du er berettiget til. Link til garantifonden