Ny lov om forsikringsformidling

IDD

Den 1.oktober 2018 træder EUs direktiv om forsikringssalg, Insurance Distribution Directive (IDD), i kraft. Direktivet stiller flere nye krav til salg af forsikring.

Direktivets formål er øget forbrugerbeskyttelse og en øgning af tilliden fra kunderne. Direktivet sætter blandt andet krav til selve produktudviklingsprocessen, krav til minimumskompetence hos medarbejdere i salg og krav til brug af et standardiseret produktark (IPID).

Direktivet gennemføres ved national lovgivning.

 
IPID - Produktark
Direktivet pålægger forsikringsselskaber at distribuere et særskilt produktark (IPID), til kunderne når de er i en købs- og tilbudsproces. EU har udarbejdet en fælles standard for produktarket.

 

Når du får et tilbud af en samarbejdspartnerne til Mondux - en del af Gjensidige, vil du derfor have  adgang til produktarket via samarbejdspartnernes IT-løsninger.

Du kan også finde de forskellige forsikringprodukters produktark nedenstående: